Wednesday, April 28, 2010

Diolch Louise

Diolch i Louise Hughes am dynnu ein sylw yn ei rant etholiadol i o leiaf un o gynghorwyr Llais Gwynedd (sef hi ei hun) fod a chysylltiadau agos at wasanaethau cudd y Deyrnas Unedig. Gwybodaeth ddiddorol iawn.

No comments: