Wednesday, April 28, 2010

Mantais senedd grog i Gymru - gwers o'r Cynulliad?

Diolch i'r blog penigamp Welsh Ramblings am ein hatgoffa o fwy o lwyddiannau Cymru'n Un ym maes addysg - cychwyn ar y cynllun gliniaduron a'r orfodaeth ar i awdurdodau lleol lunio cynllun addysg Gymraeg.

'Dwi'n gwybod na fyddai hyd yn oed prif elyn Leighton Andrews yn ei ystyried yn wrth Gymreig, ond go brin y byddem wedi cyrraedd lle'r ydym parthed ymrwymiad y Cynulliad i addysg Gymraeg oni bai am ddylanwad Plaid Cymru ar gyfeiriad polisi y llywodraeth ym Mae Caerdydd.

O fod yn ddigon ffodus i gael dylanwad ar lywodraeth San Steffan gallai dylanwad y Blaid fod yr un mor bell gyrhaeddol a llesol i achos Cymru ar y lefel honno.

No comments: