Saturday, April 10, 2010

Pwy ddywedodd _ _ _?

_ _ _ people should vote with their hearts, they should vote for what they believe in. The electorate should not be told there are only two options.

Nick Clegg, credwch o neu'i beidio. Mae cyd destun yn bwysig 'da chi'n gweld - ymateb oedd Nick i alwad yr Arglwydd Adonis ar i bleidleiswyr y Lib Dems bleidleisio yn dactegol i Lafur yn erbyn y Toriaid.

Yn y cyfamser ar hyd a lled y gwledydd hyn, mae'r Lib Dems yn dweud wrth pobl mai dau opsiwn yn unig sydd, ac yn crefu am eu pleidlais ar y sail hwnnw - fel mae'r pamffled yma o Ganol Caerdydd yn dangos:Ac roedd Nick ei hun eisiau i bobl ddeall mai opsiwn o dair plaid yn unig oedd gan pobl ar ei ymweliad diweddar (a byr iawn) a Chymru - dydi'r etholwyr ddim i fod i ystyried irrelevant, two bit parties.

Tybed os oes yna blaid mwy rhagrithiol na hon yn Ewrop?

No comments: