Monday, April 19, 2010

A thra ein bod yn son am y cyfangwbl ddi glem _ _

Beth am y pamffled yma sy'n cael ei ddosbarthu ar fwsiau gan Lafur sy'n honni bod y Toriaid am ddiddymu'r hawl i'r henoed deithio am ddim ar fysus?Ymddengys nad yw 1 Cathedral Road yn ymwybodol mai penderfyniad y Cynulliad oedd caniatau i bobl deithio am ddim, ac mai'r Cynulliad yn unig a allai ddiddymu'r hawl hwnnw.

'Dydi o ddim mymryn o ots faint y byddai San Steffan yn torri ar gyllid y Cynulliad, os nad ydi'r weinyddiaeth yno am ddileu'r hawl yna bydd yn aros. Llafur sy'n arwain y glymblaid yn y Cynulliad (rhag ofn nad ydi Cathedral Road yn gwybod hynny chwaith). .

No comments: