Friday, April 02, 2010

Gwahoddiad bach

Mi fyddwn i gyd yn cael ein boddi mewn gohebiaeth etholiadol maes o law. Os oes yna unrhyw beth sy'n werth edrych arno ar flogmenai - oherwydd ei fod yn wachul, yn ddigri, yn anonest, yn anealladwy neu beth bynnag, mae croeso i chi ei sganio a'i anfon i mi y trwy e bost blogmenai@gmail.com - mi gawn ni weld beth fedrwn wneud efo fo.

No comments: