Monday, September 01, 2014

Pethau'n symud i gyfeiriad Ia yn ol YouGov


Ac mae YouGov wedi bod yn llai ffafriol i'r ochr Ia na nifer o gwmniau polio eraill.

1 comment:

Hogyn o Rachub said...

Dydi'r pôl heb gadarnhau eto faint ddywedodd 'ddim yn gwybod/heb benderfynu' ac mae'r rheini'n tueddu at Ia ar raddfa o 2:1 yn ôl be dwi'n ei ddallt. Dybiwn i y bydd y rheini'n cyfrif am 10%-15% dda o'r sampl.

Un arolwg barn ydi hwn wrth gwrs ond dwi'n meddwl, yn enwedig o ystyried mai YouGov ydi'r cwmni polio sy 'di dangos y gefnogaeth isaf i Ia yn gyson, mai dyma'r foment, am y tro cyntaf mewn gwirionedd, lle mae pethau wedi wir-yr fynd i dir trwch blewyn.