Friday, September 05, 2014

Fideo o'r Alban 2

Dwi wedi postio lluniau o rai o'r torfeydd sy'n dod i weld Tommy Sheridan yn ei gyfarfodydd cyhoeddus i hyrwyddo'r ymgyrch Ia yn yr Alban yma sawl gwaith.

Rwan dwi ddim yn cytuno efo Sheridan ar pob dim - o bell ffordd - ac mae'n gymeriad digon lliwgar a chynhenys, a dydw i ddim yn rhy hoff o arddull areithio tan a brwmstan y traddodiad pregethwrol chwaith.

Ond mae'r areithiau yn ddadlenol ar sawl cyfrif - maent yn rhoi syniad o'r emosiwn sy'n gyrru'r ymgyrch a'r manylder ffeithiol sydd ynghlwm a naratif greiddiol yr ymgyrch Ia.  Maent hefyd yn dangos bod lleoliad gwleidyddol yr ymgyrch i'r Chwith o Lafur - rhywbeth sydd wedi bod yn hynod effeithiol yng nghyd destun yr ymgyrch yma - er bod Tommy Sheridan i'r Chwith i'r rhan fwyaf o ymgyrchwyr Ia wrth gwrs.

Mae'r fideo wedi ei gymryd ar ddechrau'r flwyddyn cyn cychwyn yr iwfforia a'r torfeydd mawr ddaeth yn sgil hynny - ond mae'n werth cael cip arni - hyd yn oed os nad oes gennych yr amser i wrando ar y deugain munud yn ei gyfanrwydd.No comments: