Tuesday, September 02, 2014

Ceisio cyflawni hunanladdiad?

Mae'r cwestiwn yn codi weithiau bod yr ymgyrch Na yn ceisio cyflawni hunan laddiad.  Lawnswyd ymgyrch heddiw sy'n gweithio ar y syniad bod pobl sy'n pleidleisio Na yn caru eu plant - gan awgrymu nad ydi pleidleiswyr Ia yn gwneud hynny.  Ar wahan i'r ffaith bod y syniad yn chwerthinllyd, mae cwyno ar y naill law bod yr ochr arall yn ymysodol tra'n rhedeg ymgyrch mor ymfflamychol yn ymddygiad rhyfedd a dweud y lleiaf.  
 
Mae'r ffaith mai perchenog y cwmni sy'n rhedeg yr ymgyrch ydi'r boi hwnnw a gafodd ei hun mewn dwr poeth am grogi ei wraig yn gyhoeddus yn ychwanegu rhywbeth bisar i ymgyrch sydd eisoes yn un wirion.
 


Mae hyn yn dilyn yn fuan ar ol y cynhyrchiad fideo enwog lle'r oedd y ddynas oedd am fotio Na yn cael ei phortreadu fel rhywun di glem a di ddeall - rhyw fath o adlais o'r stereoteip o ferched a ddefnyddwyd yn ol yn y dyddiau pan mai gwrthwynebu pleidlais i ferched oedd y Toriaid.  Esgorodd hyn ar lawer iawn o watwar - gellir gweld llawer mwy yma.  Go brin i unrhyw fideo gwleidyddol gael ei watwar mwy erioed.
 
 
No comments: