Saturday, September 13, 2014

Disgwyliwch bedwar diwrnod o hysteria

Disgwyliwch banig lloerig, hysteraidd gan y sefydliad Prydeinig tros y dyddiau nesaf.


Diweddariad - dau bol arall y naill yn rhoi Na 6% ar y blaen a'r llall yn eu rhoi 1% ar y blaen.

3 comments:

Dylan said...

Pa mor gywir wyt ti'n meddwl ydi hwnna? Calonogol iawn iawn ond roedd un arall yr un pryd yn dweud y gwrthwyneb llwyr. Mae'r polau dros y lle i gyd!

Dylan said...

Trydydd arolwg y dydd yn dweud Ie 45%, Na 49% http://ukpollingreport.co.uk/blog/archives/8980

Un arall eto fyth ymhen ychydig!

Cai Larsen said...

Wel, mae yna 370,000 o gofrestwyr newydd sydd ddim ar restrau'r cwmniau polio. Pam ti'n meddwl eu bod nhw wedi cofrestru?