Sunday, September 14, 2014

Ac ychydig o luniau o rali Caerdydd ddoe

Ychydig o luniau o'r Bae ddoe - ac erbyn meddwl y tro cyntaf i lun o awdur Blogmenai ymddangos ar y blog - ar ol ymhell tros 2,000 blogiad.


1 comment:

Gwynfor Owen said...

Rali gwych a llun arbennig o'r dda ohonoch