Wednesday, September 02, 2015

Mae David Davies yn dod a gwarth ar Gymru: "Mae'n rhaid i ni ddweud, sori, ond os ydych chi'n ffoi rhag rhyfel mae gwersylloedd yn Nhwrci a Jordan sy'n gallu sicrhau eich diogelwch.
"Ond ni allwn ni dderbyn miloedd ar filoedd i Ewrop. Pe bai pawb yn cael eu derbyn fe fyddai'n ddiwedd ar y Gwasanaeth Iechyd, oherwydd ni allwn ni ymdopi gyda'r niferoedd." - David Davies, Aelod Seneddol Mynwy ar Newyddion 9 heno.
Bore ma roedd y dyn yn cyhuddo cadeirydd Cyngor Ffoaduriaid Cymru am fod eisiau caniatau mynediad i rai o'r bobl anffodus sy'n dianc rhan rhyfeloedd y Dwyrain Canol.

2 comments:

Anonymous said...


Treulias wythnos yn yr ysybyty yn Llundain yn ddiweddar. Oedd POP UN o'r doctors, pob un, a mwyafrif y nyrsys yn dod o wlad arall.
Robert Tyler

Anonymous said...


Sylwadau ddim yn gweithio.