Monday, September 21, 2015

Mwy o newyddion drwg i Rhif 10


1 comment:

Anonymous said...

Byddaf yn rhyfeddu at y bobl sy'n dilorni'r Daily Mail yn ffyrnig, gan annog pawb i anwybyddu'r "rhacsyn" adain dde a'r hanner gwirioneddau sy'n ymddangos yn ei dudalennau yn ddyddiol. Pan mae'n eu siwtio nhw maen nhw'n troi at y "rhacsyn" am dystiolaeth i gefnogi eu dadleuon gwrth-Cameron, gan anwybyddu'r ffaith mai awdur y gyfrol dan sylw yw boi gyfrannodd wyth miliwn i goffrau'r Torïaid er mwyn “prynu” swydd yn y Cabinet, ond heb lwyddiant. Tyst dibynadwy? Ys gwn i ???