Sunday, September 13, 2015

O diar

Mae Chris Bryant - Aelod Seneddol y Rhondda - wedi cael gwared o'r disgrifiad ohono'i hun fel Gweinidog Diwylliant a Hamdden Cysgodol oddi ar ei dudalen trydar.  Gobeithio nad ydi Chris wedi cael newyddion drwg.


3 comments:

Anonymous said...

Roedd ei weld ar y newyddion neithiwr yn gwingo wrth iddo dweud ei fod yn gallu gweld Corbyn yn brifweinidog yn un o uchafbwyntiau'r flwyddyn. Fasa rhywun yn tybio bod deud celwydd yn dod yn hawdd i'r boi hefo mwy nac un 'cartref' yn Llundain.

Anonymous said...

Os nad oes croeso i Chris ym mhlaid Corbyn efallai y gall fynd yn ol at y Ceidwadwyr. Roedd yn aelod blaengar o'r Ceidwadwyr yn ystod ei ddyddiau yn y brifysgol yn Rhydychen. Hawdd cynnau tan ar hen aelwyd ...

Cai Larsen said...

Wel ia. Gobeithio nad oes gwirionedd yn y sibrydion bod newyddion drwg ar y ffordd i wleidydd 'Cymreig' o gyn blaid Chris.