Sunday, September 27, 2015

Amrywiaeth a'r Blaid Lafur

Mae'n dda nodi bod y Blaid Lafur yn hyrwyddo amrywiaeth o ran oed, lliw, rhyw ac ati.  Fel y gwelwch mae yna ddynas wedi gwneud ei ffordd i'r llwyfan yn ystod sesiwn drafod yng Nghynhadledd y Blaid Lafur.  Anna Hutchinson ydi ei henw - ac mae'n cael cadw cofnodion o'r perlau o ddoethineb sy'n dod o gegau'r hogiau.

Lwcus iawn.

No comments: