Wednesday, September 23, 2015

Llongyfarchiadau i'r Arglwydd Sewel

Dwi'n gobeithio nad oes yna unrhyw un yn ddigon sinigaidd i gredu nad aeth yr heddlu ati i ddod a chyhuddiadau yn ymwneud a chyffuriau yn erbyn yr 'Arglwydd' Sewel oherwydd ei gyfoeth a'i statws sefydliadol.

Wedi'r cwbl roedd y dystiolaeth yn wan iawn gyda dim byd ond lluniau, ffilm fideo, recordiad ohono'n son am gyffuriau a dwy dyst ar gael.  Fyddai'r heddlu byth yn dod a chyhuddiadau yn erbyn unrhyw un gyda thystiolaeth mor ddi ddim.

No comments: