Wednesday, September 23, 2015

Llafur Cymru ar flaen y gad am unwaith

Anaml iawn y bydd y Blaid Lafur 'Gymreig' ar y blaen ynglyn ag unrhyw beth o gwbl - ond mae'n ddiddorol nodi eu bod ar y blaen am unwaith ym maes pwysig ffraeo mewnol.  

Yn sgil anufudd-dod yr aelodaeth mae Kim Howells, cyn Aelod Seneddol Pontypridd, wedi bod yn mynd trwy ei bethau gan ddweud wrth y wasg y byddai'n gwrthwynebu arweinyddiaeth newydd Llafur yn chwyrn petai'n dal yn Aelod Seneddol.  Dywedodd hefyd bod rhyfel cartref oddi mewn i'r Blaid Lafur bellach yn anhepgor.  Does yna ddim ffordd well o greu ffraeo a rhyfela mewnol mewn plaid wleidyddol na thrwy ddarogan rhyfela a ffraeo mewnol - 'proffwydoliaeth hunan gynhaliol' ydi'r term 'dwi'n meddwl.

Da iawn hogiau, daliwch ati.


No comments: