Sunday, September 27, 2015

Diwrnod gwael i Corbyn

Ymddengys nad yw Corbyn am gael trafod Trident yn ei gynhadledd.  Canlyniad hynny ydi na fydd polisi Llafur tuag at wario hyd at £100bn ar WMDs ddim yn newid, a chanlyniad hynny yn ei dro ydi y bydd llawer o aelodau seneddol Llafur yn pleidleisio gyda'r Toriaid ar y mater.Yn y cyfamser roedd yr arweinydd newydd ar raglen Andrew Marr y bore 'ma yn rhaffu celwydd am wleidyddiaeth yr Alban.  Yn naturiol ddigon ni chafodd ei herio gan Marr.  Er gwaetha'r holl heip mae'n dechrau ymddangos nad oes llawer iawn wedi newid mewn gwirionedd.

No comments: