Wednesday, January 21, 2015

Ychwanegiad bach i flogiad ddoe

Diolch i Alun Williams am y dadansoddiad yma o'r gymhareb rhwng y cyflogau isaf ac uchaf ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru.  Fel rydych yn gweld mae'r gymhareb yn tueddu i fod yn isel mewn awdurdodau lle mae Plaid Cymru efo dylanwad ac yn uchel lle mae Llafur efo dylanwad.  Penfro sydd a'r gymhareb waethaf - ond mae'r cyngor hwnnw yn basket case llwyr chwedl y Sais.

I roi hyn ar ei symlaf, mae yna batrwm o wahaniaeth mawr rhwng cyflogau ar y pen a'r gwaelod yn y cynghorau hynny lle mae dylanwad Llafur yn gryf, tra bod y gwahaniaeth yn llai o lawer lle mae gan Blaid Cymru ddylanwad cryf.

No comments: