Friday, January 02, 2015

Y Tywysog Andrew a Jeffrey Epstein

Er bod y Bib wedi bod yn hynod araf i ddechrau adrodd ar y stori sydd wedi torri ynglyn ag aelod o'r teulu brenhinol heddiw, mae wedi bod yn gelfydd iawn wrth agor yr adroddiad - Palace categorically denies allegations _ _ _ yn hytrach na Prince Andrew faces allecations of _ _  a thrwy hynny awgrymu bod y sawl sy'n gwneud yr honiadau - Virginia Roberts (isod) - yn gelwyddog.  Yn ol a ni i'r 70au am wn i.
Wnewch chi ddim clywed hyn ar y Bib wrth gwrs, ond mae'r unigolyn oedd yn gyfaill i Andrew a sydd yn destun yr achos cyfreithiol yma - Jeffrey Epstein - wedi wynebu honiadau tebyg gan 40 o ferched ond oherwydd ei gyfoeth mae wedi llwyddo i setlo'r mwyafrif llethol ohonynt heb orfod mynd i'r llys.  

No comments: