Wednesday, January 21, 2015

Llafur watch - rhif 4

Mae'r dechneg o awgrymu bod rhyw sgandal amhenodol ar fin syrthio ar ben gwrthwynebwyr gwleidyddol, ond heb roi unrhyw fanylion nag enwi unrhyw un yn hen ddull o gamarwain.  Yn wir mae yna dipyn o draddodiad o wneud y math yma o beth yng Ngwynedd.  Mae hi'n hen stori, a bydd yn dilyn yr un patrwm pob tro.

Yn ddi eithriad pan fydd awgrymiadau fel hyn yn cael eu gwyntyllu ni fydd y sgandal sydd wedi ei rhagweld byth yn ymddangos - ond ni fydd hynny'n stopio i awgrymiadau tebyg gael eu gwneud eto mewn wythnos neu ddwy - a fydd yna ddim sgandal yn ymddangos bryd hynny chwaith - ac yna bydd y cylch yn cychwyn eto mewn wythnos neu ddwy.  Ac mi fydd yr un peth yn digwydd - ac ati, ac ati, ac ati.


No comments: