Wednesday, January 21, 2015

Polau piniwn heddiw

Rhwng pol piniwn STV sy'n awgrymu y bydd Llafur yn colli bron i pob sedd yn yr Alban, a phol dyddiol YouGov sy'n awgrymu bod cefnogaeth Llafur tros y DU yn wanach nag yw wedi bod ers cyn etholiad cyffredinol 2010 mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod trychinebus i Lafur.

Serch hynny petai canfyddiadau heddiw yn cael eu hailadrodd fis Mai byddai'n newyddion da i Gymru, yr Alban ac i'r sawl sy'n byw y tu hwnt i Gymru sydd eisiau  tegwch cymdeithasol, ariannu teg i Gymru a'r Alban, datganoli grym yn y DU a defnydd call o'r £100bn mae Llafur a'r Toriaid eisiau ei wario ar WMDs.  Byddai Llafur yn debygol o ffurfio llywodraeth gyda chefnogaeth amodol yr SNP, Plaid Cymru ac o bosibl y Gwyrddion.

A dweud y gwir byddai etholiad a fyddai'n adlewyrchu canlyniad heddiw yn ddigon agos at fod yn berffaith o'r safbwynt hwnnw.  

No comments: