Saturday, January 10, 2015

Aberconwy, Arfon ac Ynys Mon

Diolch i Ioan am gyfieithu dadansoddiad politicalbetting.com o'r ffordd mae pleidleisiau yn cael eu trosglwyddo rhwng y gwahanol bleidiau i 'ganlyniadau' ar gyfer Aberconwy, Arfon ac Ynys Mon.  Gellir gweld y dadansoddiad yma.


Mi fyddwn i'n hoffi ychwanegu un sylw bach - mae yna gryn dipyn o dystiolaeth bod y patrwm yng Nghymru yn wahanol i'r patrwm yng ngweddill Prydain i'r graddau bod UKIP yn gwneud mwy o niwed i Lafur nag i neb arall.  Petai'r patrwm hwnnw yn cael ei adlewyrchu fis Mai yna byddai Plaid Cymru yn cadw Arfon yn hawdd ac yn cipio Ynys Mon.  

Mae yna sibrydion bod yr aelod senedd Ewrop, Nathan Gill am sefyll tros UKIP yn Ynys Mon.  Os ydi hynny'n wir mae'n ychwanegu at y pwysau ar Lafur - daeth UKIP yn ail yn Ynys Mon yn etholiad Ewrop tra bod Llafur yn drydydd gwael.  Alla i ddim dychmygu bod llong y Blaid Lafur ar yr ynys yn un hapus iawn ar hyn o bryd. 

Aberconwy

Llafur: 7929 (1.97%)
Toriaid: 9054 (-5.61%)
UKIP: 5155 (15.09%)
Plaid Cymru: 5199 (-0.48%)
Lib Dems: 1358 (-14.78%)
Gwyrddion: 1131 (3.77%)

Arfon

Llafur: 7532 (-0.82%)
Toriaid: 3939 (-1.83%)
UKIP: 3660 (11.4%)
Plaid Cymru: 9133 (-0.96%)
Lib Dems: 860 (-10.77%)
Gwyrddion: 951 (3.64%)

Ynys Mon

9752 Llaf
7520 Toriaid
6624 UKIP
8789 Plaid Cymru
608 Dib Lems
971 Gwyrddion
0 Roger Rodgers
163 Christian

1) Swing Lib dems - 2.5% i Ceid, UKIP a Gwyrdd, 8.8% i llafyr (1)
2) Swing Llafur - 1.8% i Gwyrdd, 7.2% i UKIP
3) Pleidlais Rodgers wedi ei ranu rhwng UKIP a Ceid.
4) Swing PC - 0.1% i Gwyrdd, Ceid a Llafur
5) Swing Ceid i UKIP
6) Dwi'n cymeryd y bydd y Gwyrddion yn sefyll..??

2 comments:

Dai said...

Cadarnhad bellach ar wefan UKIP Wales both Nathan Gill i sefyll ym Mon

Dai said...

"bod" nid "both" lol!