Wednesday, January 28, 2015

Hysbysebion etholiad idiotaidd rhan 1

Gallwn ddisgwyl gwledd o hysbysebion etholiadol idiotaidd tros yr wythnosau nesaf - felly waeth i ni ddechrau casglu 'r rhai gwirinonaf un.  Mi wnawn ni gychwyn efo'r clasur bach yma o @Conservatives.


Mae'n perthyn i hen draddodiad o gymryd bod yr etholwyr yn wan eu meddwl a cheisio eu  dychryn yng ngoleuni'r canfyddiad sarhaus hwnnw.  

Mae hefyd yn nhraddodiad mwy diweddar o ddefnyddio photoshop i greu delwedd nad yw'n bodoli mewn gwirionedd - nid bod y cynnig yma yn dystiolaeth o sgiliau photoshop caboledig a dweud y gwir.

No comments: