Saturday, January 17, 2015

Llafur yn talu am 'ddawnsio efo'r diafol'

Os ydych wedi gwneud eich ffordd trwy'r blogiad diwethaf mi fyddwch yn cofio mai fy nadl oedd bod prif bleidiau San Steffan bellach wedi eu cywasgu i dir gwleidyddol cul iawn, a bod y ddwy brif blaid - Llafur a'r Toriaid yn hynod o agos at ei gilydd yn wleidyddol.

Un o sgil effeithiadau hyn ydi ei bod yn anodd i'r Blaid Lafur a'r Toriaid roi rheswm da i bobl bleidleisio iddynt ar sail polisi.  Yr ateb i 'r broblem yna ydi creu mytholeg sydd wedi ei seilio ar ddrygioni honedig y blaid arall.  Dyma ydi prif ddadl etholiadol Llafur - 'Mae'r Toriaid yn bobl ddrwg, ddrwg ac oni bai eich bod yn fotio i ni, yna byddant yn ennill ac yn mynd ati i fwyta babis a lluchio'r henoed o ben clogwyni'.  Dydi hi fawr o ddadl, ond mae'n un sydd wedi gweithio yn y gorffennol, a bydd yn cael ei defnyddio eto.

Mae yna bris i'w dalu am greu mytholeg fel hyn, ac mae Llafur yn debygol o dalu'r pris hwnnw yn yr Alban ym mis Mai.  Bu Llafur wrthi am flynyddoedd yn creu delwedd o'r Toriaid sy'n eu portreadu fel ymgorfforiad gwleidyddol o ddrygioni ar y Ddaear.  'Dwi'n meddwl bod y blog yma wedi disgrifio'r math yma o wleidydda fel 'Gwleidyddiaeth yr Anterliwt' yn y gorffennol - gwleidyddiaeth sydd wedi ei seilio ar foesoli syml a brwydr barhaus rhwng drygioni a daioni.  

O fod wedi creu cyd destun gwleidyddol 'anterliwtaidd' mae'n weddol amlwg bod ymgyrchu ochr yn ochr a'r Toriaid (ac UKIP) am fisoedd am bardduo Llafur yng ngolwg eu cefnogwyr selocaf.  Mewn ffordd mae Llafur wedi pardduo hi ei hun trwy ddawnsio yn gyhoeddus efo diafol o'i gwneuthuriad ei hun..  Dyna pam eu bod yn debygol o golli pleidleisiau yn eu degau o filoedd ar hyd ardaloedd diwydiannol ac ol ddiwydiannol yr Alban ym mis Mai.  

No comments: