Monday, January 19, 2015

Labour Watch - Rhan 2

Mwy o ddirmyg tuag at yr etholwyr gan y Blaid Lafur yn Arfon heddiw.  Yr honiad y tro yma yn y Daily Post ydi bod pleidlais yn erbyn Llafur am arwain at lywodraeth Doriaidd / Lib Dem.

Mi roddwn o'r neilltu am funud y ffaith nad ydi'r Blaid am gyd weithredu efo'r Toriaid a bod yr holl bolau yn awgrymu na fydd Llafur na'r Toriaid yn ennill grym ar eu pennau eu hunain y tro hwn.  Dwi wedi gofyn i Mr Pugh sawl gwaith os ydi'n  gallu cyfeirio at unrhyw esiampl mewn hanes etholiadol o'r Toriaid yn  cael eu hethol i San Steffan oherwydd i bobl bleidleisio tros Blaid Cymru, a dydi o heb  ateb.  Y rheswm am hynny ydi nad oes yna achlysur felly erioed wedi bod - ac mae'n ymylu at fod yn ystadegol amhosibl i hynny ddigwydd.  Mae Mr Pugh yn seilio ei ymgyrch ryfeddol o negyddol a sinigaidd ar strategaeth o geisio dychryn pobl i bleidleisio efo bygythiad o rhywbeth sy'n amhosibl o ddigwydd.  

Ond meddyliwch mewn difri am y 'rhesymeg'  idiotaidd  nad oes pwynt pleidleisio yn yr un ffordd y tro hwn na'r tro o 'r blaen a disgwyl canlyniad gwahanol.  Ydi'r dyn o ddifri yn dweud wrth y 36.2% o'r etholwyr a bleidleisiodd tros Lafur yn 2010 bod yna glymblaid Toriaidd / Lib Dem am gael ei hethol eto oni bai eu bod nhw yn newid y ffordd maent yn pleidleisio?  

No comments: