Saturday, August 23, 2014

Ymgyrch Na yr Alban - yr ymgyrch fwyaf celwyddog yn hanes y DU?

Dwi'n meddwl mai Mabon ap Gwynfor anfonodd yr adroddiad isod ataf ynglyn ag un o nodweddion mwy anymunol yr ymgyrch Na yn yr Alban - ei thueddiad i ddweud celwydd i bwrpas dychryn pobl rhag pleidleisio Ia.

Ar rhyw olwg mae'n debyg bod y rheswm am hyn yn weddol amlwg - mae'n afresymegol dadlau y dylai gwlad ildio ei hawl i wneud ei phenderfyniadau pwysig i wlad arall.  Felly mae'n rhaid mynd ati i gyflwyno nonsens celwyddog.

Dwi wedi rhestru nifer o enghreifftiau eraill o nonsens sydd wedi eu cyflwyno gan yr ochr Na - pob un ohonyn nhw yn anwiredd hawdd iawn eu gwrth brofi, ond pob un ohonyn nhw wedi eu cyflwyno gan bobl sy'n honni i fod yn wleidyddion neu biwrocratiaid difrifol.


1). Bydd rhaid i Loegr fomio meusydd awyr yr Alban.  Lord Fraser of Carmyllie
2). Bydd rhaid i'r pandas adael sw Caeredin. Llefarydd ar ran llywodraeth y DU.
3).  Bydd yr Alban yn agored i ymysodiadau o'r gofod.  Philip Hammond.
4). Bydd rhaid i'r Alban dalu am ddad gomisiynu canolfan WMDs Prydain yn Faslane ac am godi canolfan WMDs newydd.  Philip Hamond.
5). Bydd rhaid i bawb yrru ar ochr dde'r lon.  Andy Burnham.
6). Bydd Prydain yn cadw gafael ar ran o'r Alban er mwyn cadw eu canolfan WMDs.
7). Bydd rhaid codi rhwystrau rhwng Lloegr a'r Alban a bydd angen pasport i groesi o un wlad i'r llall.  Theresa May.
8). Bydd y Byd i gyd yn cael ei ddad sefydlogi a bydd 'grymoedd y tywyllwch' wrth eu bodd.  George Robertson.
9). Bydd costau o £2.7bn yn codi o newid. LSE.
10). Bydd costau ffonau symudol yn saethu trwy'r to.
11).  Fydd Albanwyr ddim yn cael gweld Dr Who.  Maria Miller.
12).  Bydd y diwydiant adeiladu llongau yn dod i ben.  Plaid Lafur yr Alban.
13). Bydd costau cadw car neu lori yn cynyddu £1,000 y flwyddyn.  David Mundell
14). Bydd mynd i siopa yn llawer drytach.  Margaret Curran.No comments: