Thursday, August 14, 2014

Lluniau eisteddfod (hwyr)

Rwan bod y 'Steddfod trosodd ac yn cilio i'r gorffennol mae pethau'n dechrau pallu yn y cof - mwy i rai na'i gilydd.

Coblyn o 'Steddfod dda oedd hi hefyd, er bod ambell un a ddylai wybod yn well wedi ei gor wneud hi ar y dechrau un - ac o ganlyniad  prin y cafodd ei weld ar y maes - yn gwbl groes i'r disgwyl9 comments:

Dan said...

Pwy ydi o? Anodd iawn deud o'r ongl yma.

Anonymous said...

A chael bod o ddifri, rwy'n argyhoeddiedig fod ganddo broblem/salwch ac mae angen help arno. Mae dyletswydd ar ei blaid a'r corff y mae'n gweithio iddo roi cymorth iddo.

Cai Larsen said...

Duty of care ydi'r term Saesneg dwi'n meddwl.

Anonymous said...

Ouch

Anonymous said...

Ife RGT ?

Cai Larsen said...

Nage - nid RhGT. Yr etholaeth nesaf.

Anonymous said...

Keith Davies

Cai Larsen said...

You may think that but I couldn't possibly comment.

Anonymous said...

Credaf fod y peson anffodus yn un o'r canlynol.

(1) Aeth y truan i gysgu wrth wrando ar un o areithiau Simon Thomas.

(2) Llewygodd rhywun o sioc ar ol iddynt glywed un o arweinwyr Plaid Cymru'n yngan y geiriau 'Annibyniaeth' neu 'Mewnlifiad'.

(3) Y corff yw un awdur y blog'Syniadau' ar ol i Elin Jones roi cweir iddo.