Monday, August 25, 2014

Mwy o godi braw yn yr Alban


1 comment:

Anonymous said...

Taflen wirion a ffiaidd gan blaid un dyn, y Brittanica Party, a safodd mewn is-etholiad yn Glasgow ym mis Rhagfyr a chael 31 pleidlais, yn erbyn y 2000+ buddigoliaethus (ac 17.5% yn unig yn pleidleisio).