Wednesday, August 27, 2014

Ydi Carwyn Jones yn dangos tueddiadau Xenoffobaidd?

Rhywbeth arall sy'n gwneud dyn ychydig yn amheus am ddaatganiad bisar a bombastic Carwyn Jones ei fod am roi'r feto i'r Alban gael cadw Sterling - er nad oes ganddo fwy o hawl i wneud hynny na fi - ydi'r agwedd anymunol mae'n ei ddangos at bobl o wledydd eraill.  Mae'n honni y bydd yr Albanwyr annibynnol mor dramor a Gwlad Belg, yr Almaen neu Ffrainc - hynny ydi ein partneriaid yn yr Undeb Ewropeaidd - corff a chysyniad mae Carwyn yn honni ei fod yn eu cefnogi.  Mae o bron iawn fel petai Carwyn yn meddwl bod rhywbeth o'i le ar 'dramorwyr'. 

Yn rhyfedd iawn wnaeth Carwyn ddim son am Iwerddon fel bod yn wlad llawn tramorwyr, er bod y rhan fwyaf o'r wlad honno wedi ei lleoli mewn gwladwriaeth arall.  Byddai'n ddiddorol os ydi Carwyn a'i wraig - sy'n dod o Ogledd Iwerddon - yn ystyried pobl o'r De fel 'tramorwyr'. 

2 comments:

Anonymous said...

Ella bod o'n paratoi'r ffordd i fynd i glymblaid efo UKIP yn 2016.

Cai Larsen said...

O bosibl - neu efallai ei fod yn trio ennill ur holl bleidleisiau a gollwyd yn y Cymoedd yn etholiafau Ewro.