Saturday, August 30, 2014

Mwy o drais yn yr Alban


Gan bod Jim Murphy yn cwyno am ymysodiadau arno fo, mae'n drist gan Flogmenai orfod adrodd ar ymysodiad cwbl faleisus ar un o MSPs yr SNP - Jim Eadie a chyfaill gan gyd arweinydd y Blaid Werdd Albanaidd, Patrick Harvie a chyfaill iddo yntau nos Fawrth ddiwethaf.  Digwyddodd y weithred warthus yng  nghadarnle honedig yr ochr Na ym Morningside, Caeredin ychydig funudau  cyn cychwyn cyfarfod cyhoeddus i drafod annibyniaeth  nos Fawrth ddiwethaf.

Mae'r lluniau trist yma'n egsgliwsif i Flogmenai gyda llaw.

No comments: