Wednesday, April 06, 2011

Idiotrwydd etholiadol ar y We

Mae traddodiad o idiotrwydd gwefaol pan fydd etholiad ar y gorwel yn prysur ddatblygu yng Nghymru . Cafwyd helyntion ddoe, a'r cyfri Twitter ffug eisoes eleni. Mi gafwyd blog Aneurin Glyndwr cyn etholiadau Ewrop 2009 gyda'r fideo enwog ac anfarwol yn rhoi cychwyn ar bethau:
Am resymau sy'n ymwneud a chwaeth wnawn ni ddim son am yr ymdrech erchyll gynharach ar flog - Nat Watch.

Rwan, beth sydd gan y cyfryw ymdrechion ar wleidydda ar y We yn gyffredin? Byddwn yn awgrymu dau beth - sgiliau technoleg gwybodaeth elfennol iawn ac olion bysedd go amlwg y Blaid Lafur Gymreig.

No comments: