Saturday, April 16, 2011

Pleidleisiau post yn dechrau cyrraedd

Neu maent yn dechrau cyrraedd yma yn y Gogledd o leiaf.

Dyma'r papurau fydd yn wynebu pobl yn etholaeth Arfon eleni. Fel rydym wedi son eisoes, mae diffyg ymdrech y pleidiau unoliaethol i ddod o hyd i ymgeiswyr gyda chysylltiadau lleol o unrhyw fath yn hynod drawiadol.


No comments: