Thursday, April 14, 2011

Proffwydo'r etholiad

Fydda i ddim yn gwneud llawer o ddarogan y dyddiau hyn - mae yna bobl llawer gwell na fi am wneud hynny.

Er na chafodd yr Hogyn o Rachub lwyddiant ysgubol wrth ddarogan yr Etholiad Cyffredinol, mae ei ddarogan fel arfer yn rhyfeddol o gywir.

Wedyn mae'r hogiau yn Britain Votes wrthi bymtheg y dwsin. Ambell waith mae yna ddiffyg gwybodaeth leol wrth edrych ar etholiadau y tu allan i Loegr, ond maent yn gwneud iawn am hynny gyda'u methodoleg gadarn.

Mi fydda i'n dilyn y ddau flog tros yr wythnosau nesaf.

No comments: