Monday, April 11, 2011

The Lib Dems can't win here

Pleidlais y Blaid i lawr yng Ngheredigion - ond y mwyafrif yn cynyddu'n sylweddol

Dyna mae blog Alun Williams yn ei awgrymu beth bynnag.

Ymddengys bod pleidlais y Lib Dems ar chwal.

Plaid Cymru 42% (-7%)
Lib Dems 23% (-13%)
Llafur 20% (+15%)
Toriaid 11% (+3%)
Eraill 4% (+2%)

Mae peth lle i gredu bod gormod o fyfyrwyr wedi eu samplo - sefyllfa fyddai hyd yn oed yn waeth i'r Lib Dems (ond yn well i'r Blaid).

Mae hefyd yn ddiddorol (ac yn ddigri) deall i'r Lib Dems geisio atal y pol rhag cael ei gyhoeddi - er eu bod yn gwneud defnydd o pob math o ystadegau gyda llai o hygrededd ystadegol o lawer yn eu pamffledi Only the Lib Dems can win here _ _ _ bondigrybwyll.

ON - pol gan stiwdants ydi o - nid bod hynny yn broblem fel y cyfryw.

No comments: