Monday, March 21, 2011

Ymweliad brenhines Lloegr ag Iwerddon i fynd rhagddo wedi'r cwbl


'Dwi'n siwr y bydd yn fater o gryn ryddhad i ddarllenwyr blogmenai ddeall bod ymweliad Elizabeth Windsor ag Iwerddon o Fai 17 i Fai 20 yn saff. Yn gynharach roedd yn ymddangos bod problem go ddrwg wedi codi wedi i berchenog y Players Lounge - tafarn yng nghanol Dulyn - John Stokes wahardd Mrs Windsor a'i theulu o'i dafarn, a gwneud y sefyllfa yn glir ar faner anferth ar flaen ei sefydliad. Yn ol Mr Stokes:

I'm just warning her that she won't get served if she decides to drop in for a drink, to save me the embarrassment of having to tell her if she turns up, because it's a well-known pub and she might.
Aeth ymlaen i egluro pam nad oedd am ganiatau i Mrs Windsor na'i theulu yfed yn ei dafarn:

I don't believe she has any right coming here whatsoever.
When you hear the figures being thrown around about how much it will cost to bring her over, it's a disgrace. Surely money can be better used elsewhere?

"My mother died of a brain hemorrhage when she was just 51 and they told us she could have been saved if she'd had a hospital bed. Why are we spending that money on this visit when we could invest in hospital beds?
Beth bynnag, mae'r stori yma o leiaf yn diweddu'n hapus. Aeth un o gomisiynwyr y Garda i weld Mr Stokes a dweud wrtho y byddai'n colli ei drwydded i werthu alcohol oni bai ei fod yn tynnu'r faner i lawr ar unwaith.

Felly dyna ni - mae Mrs Windsor yn rhydd i ymweld a thafarnau Dulyn ac i fynd am beint o stowt i dafarn Mr Stokes o ran hynny. Os ydi hi'n dewis gwneud hynny, gobeithio y bydd yn cofio mynd a'i phres efo hi. Mae ei mab hynaf yn enwog am ymweld a thafarnau pan mae ar ymweliadau swyddogol, a disgwyl cael ei beint am ddim oherwydd nad yw yn yr arfer o gario waled - tric sydd pob amser yn gweithio iddo fo ond byth i mi am rhyw reswm.

No comments: