Wednesday, March 30, 2011

I ble bydd seddi rhestr y Gogledd yn mynd?

A barnu oddi wrth y dadansoddiad yma ar Britain Votes mae yna pob math o bosibiliadau. Mae posibilrwydd bach iawn i pob un o'r pedwar Tori, gael ei ethol mae'n bosibl hefyd i Heledd Fychan a Llyr Hughes Griffith gael seddi. Mae yna bosibilrwydd hefyd i UKIP ennill sedd. Mae'n weddol sicr na fydd Llafur yn ennill sedd ranbarthol ac mae'n debygol iawn y bydd y Lib Dems yn colli eu sedd ranbarthol nhw. Y sefyllfa fwyaf tebygol efallai ydi dau Dori, un Plaid Cymru a'r olaf rhwng Sanbach (Tori) a Heledd Fychan (Plaid Cymru).

No comments: