Wednesday, March 02, 2011

Daeth yr awr _ _ _

5 comments:

Plaid Gwersyllt said...

...y bydd Cymru'n Gymru rydd!

Anonymous said...

Negeseuon fod canran yn pleidleiso yn isel 25% am 8 o'r gloch.

menaiblog said...

Dydi hynny ddim yn syndod mawr a dweud y gwir.

Anonymous said...

dau bwynt:

1) fyddai ni gam bach iawn yn nes at fod yn rhydd os gawn i "Ie" fel y mae disgwyl, felly Plaid Gwersyllt ganddo ni lawer iawn fwy o waith i neud!

2) Byddai 25% yn pleidleisio yn farc du dros y canlyniad - ddim digon uchel i fod yn sicr fod Cymru tu ol i ni!

Anonymous said...

Efallai fod angen ychwanegu pleidliesiau post ond fe fyddwn yn synnu yn fawr petai'r ganran yn uwch na 35%.