Tuesday, March 08, 2011

Gweld y brycheuyn yn llygad ei frawd _ _


Gan bod Peter Hain yn llenwi'r oriau gweigion sydd ar gael iddo, yn sgil y ffaith ei fod mewn swydd dibwynt a di gyfrifoldeb, yn codi amheuon am effeithlonrwydd eraill, efallai ei bod yn werth holi'n frysiog pa mor effeithiol ydi Peter ei hun?

Byddwch yn cofio i Peter fethu'n dreuenus i gael ei ethol i'r cabinet cysgodol gan ei gyd aelodau seneddol Llafur, ac iddo ddod yn olaf ond pan safodd i fod yn ddirprwy arweinydd ei blaid. Methodd fynd yn is arweinydd, er gwaethaf iddo dderbyn cyfraniadau o hyd at £100,000 i gynnal ei ymgyrch - cyfraniadau na chofiodd i'w cyhoeddi - ac o ganlyniad cafodd ei hun mewn dwr poeth efo'r heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron. Gallwch weld y stori drist yma.

Wedyn efallai na ddylid anghofio anturiaethau bach Peter yn defnyddio ei enw fel gweinidog yn y llywodraeth i hyrwyddo cwmni cyfathrebu ei wraig, HaywoodHain. Ac wedyn dyna'r tro hwnnw pan bu ond y dim iddo ddymchwel llywodraeth Cymru'n Un trwy geisio torri'r cytundeb i gynnal refferendwm ar ei ben ei hun bach.

A rwan mae Peter yn mynd ymhell y tu hwnt i'w raddfa cyflog trwy gynnal ymgyrch bersonol yn erbyn arweinydd y blaid sy'n bartner i'w blaid ei hun ym Mae Caerdydd a di sefydlogi yr unig lywodraeth ym Mhrydain mae Llafur a rhan ynddo- a gwneud hynny yn groes i ewyllys arweinydd ei blaid yng Nghymru.

'Dwi'n siwr bod y Blaid Lafur Gymreig yn ystyried Peter yn gryn gaffaeliad.

1 comment:

Anonymous said...

If you desire to increase your knowledge јust kеep ѵiѕіtіng this sitе and be updаted with the mοst up-to-date information posted here.
Look at my website :: Http://Youngrok.Ecolemo.Com/Lamarggh