Monday, March 28, 2011

John Redwood a'r cyfrifiad

Roedd yn anodd peidio gwenu wrth ddarllen yr holl bethau oedd yn mynd trwy feddwl John Redwood wrth bendroni uwch ei ffurflen cyfrifiad os mai Prydeiniwr neu Sais ydi o – datganoli i Gymru / yr Alban, anhegwch gorfod llenwi’r ffurflen, cynllwyn dychmygol gan Alex Salmond, Barnett, hawliau sifil, tueddiad Cymry ac Albanwyr i fwynhau gweld Lloegr yn colli mewn chwaraeon, yr Undeb Ewropeaidd, balkanisation (beth bynnag ydi hynny) , y llywodraeth Lafur diwethaf. Roedd pob ystyriaeth yn wleidyddol mewn rhyw ffordd neu’i gilydd, ac roedd y rhan fwyaf ohonynt yn esiamplau digon gogleisiol o hunan dosduri’r Dde Seisnig.

Ond – roedd Redwood yn gywir ar un ystyr o leiaf – mae’r weithred o lenwi’r ffurflen yn un sydd yn ei hanfod yn wleidyddol, gyda’r cwestiynau ynglyn ag ethnigrwydd, hunaniaeth, iaith, crefydd a nifer o’r lleill o ran hynny ag arwyddocad gwleidyddol iddynt. Felly mae pethau wedi bod erioed wrth gwrs – pan mae llywodraethau yn dechrau cyfri pobl a choledu gwybodaeth amdanynt, yna mae’r broses yn un wleidyddol yn ogystal ag yn un fiwrocrataidd.

Gyda chyn lleied o bobl yn pleidleisio, na’n cymryd rhan mewn unrhyw fath arall o wleidydda yn yr oes sydd ohoni, mae’n rhyfedd braidd mai llenwi’r ffurflen cyfrifiad fydd gweithred fwyaf gwleidyddol llawer iawn o bobl eleni.

No comments: