Sunday, June 28, 2009

Mae cerdded yn dda i chi

Mae blogmenai yn ceisio rhoi rhyw gymaint o sylw i wleidydiaeth y gwledydd Celtaidd eraill tra'n peidio a dangos ochr yn rhy amlwg - wedi'r cwbl mater i'r gwledydd hynny ac nid i fi ydi eu cyfeiriad gwleidyddol nhw eu hunain.

Ond ambell waith mae rhywbeth yn mynd a gwynt rhywun, ac mae'n anodd peidio a son amdano. Y stori yma yn fersiwn Iwerddon o'r Sunday Times aeth a fy sylw y tro hwn.

Ymddengys bod aelodaeth yr Urdd Oren wedi cwympo o 93,447 yn 1968 i 35,758 yn 2006 (y flwyddyn olaf i ffigyrau gael eu cyhoeddi). 'Rwan mae'r Urdd yn trefnu tros i 3,000 o orymdeithiau yn ystod y tymor gorymdeithio - un gorymdaith am pob deg aelod - bron i ddeg gorymdaith y dydd tros flwyddyn - ac mae'r gorymdeithio i gyd bron yn mynd rhagddo tros yr haf! Mae'n rhaid bod llawer o'r aelodau yn treulio'r rhan fwyaf o'r haf yn mynd o un orymdaith i'r llall yn ddi baid. Mae'n anodd peidio edmygu'r ynni!

Does yna ddim rhyfedd bod cymaint o'r gorymdeithwyr yn edrych mor hen - mae'r holl ymarfer tros yr haf yn rhoi hir oes i'r hen gojars.

Mi fyddwn innau hefyd wrth fy modd cael byw i fod yn hen gojar rhyw ddiwrnod. Mae'n rhaid i mi fynd i gerdded mwy.

No comments: