Thursday, June 04, 2009

Etholiad ewrop rhan 2

Wedi gweld y rhan fwyaf o gofrestrau tref C/fon.

Pleidlais yn isel iawn - o dan 20% ym mhob man (6 o'r gloch) - ond y bleidlais yn ymddangos i fod yn sylweddol uwch mewn cymdogaethau dosbarth canol nag yn y rhai dosbarth gweithiol.

1 comment:

Hogyn o Rachub said...

Cipolwg sydyn o du Rachub i ti - newydd fod yn yr orsaf bleidleisio yno ac mae'r niferoedd sy wedi pleidleisio yn aruthrol o isel. Gan ddweud hynny, yr unig rai y mae'n ymddangos y maent yn pleidleisio ydi'r Pleidwyr.