Sunday, June 07, 2009

Etholiadau Ewrop - rhan 13

Wel wel - 21%, 20% ac 19%.

Am ganlyniad hynod!

Y Toriaid yn dod ar y blaen am y tro cyntaf erioed - a phob un o'r prif bleidiau yn cael pleidlais ymhell o dan eu pleidlais uchaf erioed. Pob un o'r pleidiau o fewn tafliad carreg i'w gilydd.

Byddwn yn dychwelyd at hyn tros y dyddiau nesaf.

2 comments:

Anonymous said...

nos erchyll i Plaid. Wedi colli yn llygaid i. oS odd nhw efo unrhyw ambition i ennill 30 set yn etholiadau 2011 roedd rhaidd iddynt dod yn 1af heddiw. i cymharu Plaid efo'r SNP. mae'r snp wedi cael bron 30% or bleidlais mae'n nos wael iawn i Plaid.

Anonymous said...

Noson wael iawn i Plaid o ystyried bod nhw a Betsan Powys wedi bod yn brolio am eu tebygolrwydd o ennill yr ail sedd oddi wrth Lafur! A'r Ceidwadwyr yn ennill - synnwyr cyffredin o'r diwedd!