Thursday, June 04, 2009

Etholiad Ewrop Rhan 1

Newydd weld (5 o'r gloch) cofrestrau pleidleisio dau o fythau pleidleisio tref Caernarfon. O dan 10% wedi pleidleisio yn un a 15% yn y llall. Dydi hyn ddim yn cynnwys y sawl sydd a phleidleisiau post - mae tua hanner rheiny wedi pleidleisio yn Arfon.

Mae'n ymddangos y bydd y gyfradd pleidleisio yn isel - neu'n isel iawn.

1 comment:

hyfryd said...

Da i'r Blaid?