Sunday, June 07, 2009

Etholiad Ewrop Rhan 10

Hen etholaeth Conwy, Toriaid yn gyntaf, Blaid yn ail, UKIP yn drydydd, Llafur yn bedwerydd.

1 comment:

Anonymous said...

ti'n siwr?