Sunday, June 07, 2009

Etholiadau Ewrop - rhan 12

OK - C/fon Plaid / Toriaid / Llafur / UKIP / Lib Dems / Gwyrddion
Conwy - Plaid / Toriaid / UKIP / Llafur
Meirion - Plaid / Toriaid / UKIP / Llafur / Lib Dems / Gwyrdd
Llanelli - Plaid / Llafur / Tori / UKIP
Dwyr Caerfyrddin - Plaid / Tori / Llafur
Ceredigion - Plaid Circa 40%.

Canlyniadau'r Gymru Gymraeg ydi hyn - ond dydi canrannau'r Blaid ddim digon uchel i'n rhoi yn gyntaf. Canrannau UKIP yn is na'r disgwyl.

Byddwn yn disgwyl i'r Toriaid gael 2 ac i Lafur a'r Blaid gael 1 yr un.

Llafur yn ail mae'n debyg.

5 comments:

Hen Ferchetan said...

Betsan (trwy Vaughan!) yn son fod si fod y Lib Dems wedi enill yn gysurus yn Ceredigion.

Hen Ferchetan said...

Na - celwydd rhywun oedd y stori am y Lib Dems Ceredigion yn amlwg!

menaiblog said...

Dwi'n deall mai trydydd oedd y Lib Dems

Anonymous said...

Parthed Ceredigion, y Blaid ychydig yn is na 40% ond wedi sicrhau ddim yn bell o ddwbl y Lib Dems. Rheiny ar tua 19% gyda'r Ceidwadwyr yn eu bygwth. Llafur yn chweched tu ol i UKIP a'r Gwyrddiaid.

Anonymous said...

Na - ail. 4ydd yn 2004