Tuesday, June 02, 2009

Blogmenai'r gratitude to the Conservative party

Blogmenai rarely blogs in English - but such is my gratitude to the most Welsh of parties - the Welsh Conservative Party - that I tearfully feel it's the very least I can do.

It seems that their Wales wide address for the European elections carries a whole sentence in Welsh - yes that's right - one whole sentence. Such is the historic significance of the event that I'm happy to quote it in full - Os ydych chi am dderbyn yr anerchiad etholiadol hwn yn gymraeg, ffoniwch ni ar 029 20 616 031 neu ebostiwch ccowales@tory.org
The mockers & begrudgers have had a field day over the trivial matter that none of the Conservatives' candidates in the Euro elections want to live anywhere near Wales - but they must be speechless now. The vicious myth propagated by the enemies of the Conservative party of an English party for an English nation has once & for all been well & truly shattered.

If you'd like to thank the Conservative party for this most magnanimous of gestures - a gesture that proves beyond a shadow of doubt that they've finally entered the nineteenth century in matters of language equality, why not phone them on 029 20 616 031 to express your gratitude? I'm sure that they'll be pleased to listen to your grovelling - if they can drag themselves from such important matters as supervising the clearing of the moats around their Balmoral inspired follies, the placing of duck houses in their ponds, the spreading of tons of horse manure on their gardens, the hanging of chandeliers from their fake gothic ceilings & so on.

Please remember to doff your cap while you're speaking

6 comments:

Che Grav-ara said...

Gwych! Diolch yn fawr i Nick Bourne. Falle odd e'n iawn i dweud ma gatre naturiol i cefnogwyr Blaid cymru yn y toriaidd!

I bod yn teg fydd hi ddim wedi bod yn teg iawn i greu leaflet na fydd yr ymgeisydd yn gallu darllen!

menaiblog said...

Digon gwir - efallai y dylid dosbarthu'r pethau ochrau Llundain hefyd.

James D said...

Oes rhywun sy'n siarad Cymraeg ar y rhif ffôn yna?

menaiblog said...

Fyddwn i ddim yn dal fy ngwynt am hynny a dweud y gwir.

Oliver said...

Efallai y byddai'n deg i chi nodi ar eich blog bod Ceidwadwyr Gorllewin Caerdydd yn gwneud ymdrech arbennig i sicrhau bod ein pamffledi'n ddwyieithog. Yn wir, rydyn ni wedi dosbarthu nifer o daflenni cyfan gwbl ddwyieithog yn yr etholaeth yn ddiweddar ac yn bwriadu parhau i wneud hynny.

Aelod o Geidwadwyr Gorllewin Caerdydd

Rhys Wynne said...

Ddaeth yna ddim taflen ddwyieithog i fy nhŷ i yng Ngorllewin Caerdydd gan y Ceidwadwyr annwyl - nid mod i'n cwyno cofiwch!