Tuesday, June 02, 2009

Lib Dem Watch 3

Mae cyfaill wedi e bostio lluniau o un o'r gyfres di ddiwedd o'r pamffledi boncyrs mae Lib Dems Canol Caerdydd yn eu cynhyrchu ar raddfa diwydiannol. Mae'n bleser cael eich cyflwyno ger eich bron. Nid dyma'r pamffled yr oeddwn yn son amdano isod. Ymddengys bod Canol Caerdydd yn cael ei foddi mewn pamffledi sy'n mynegi ffantasiau rhyfedd y Lib Dems.
Maent yn esiampl digon twt o'r hyn 'dwi wedi bod yn son amdano.

Mae'r ail ddelwedd yn esiampl da o wleidydda budur y Lib Dems.

Mae'r ddelwedd gyntaf yn esiampl o gelwydd / diffyg crebwyll y Lib Dems. Yn gyntaf ceir honiadau gan rai o'r papurau Seisnig bod Llafur am gael cweir ddydd Iau. Wedyn maent yn mynd ati i ddod i'r casgliad chwerthinllyd, abswrd a gwrth ffeithiol mai'r unig ffordd o sicrhau hynny ydi trwy bleidleisio i'r Lib Dems - voting Plaid, Tories or anyone else will just help Labour. Y cyfiawnhad tros y canfyddiad gorffwyll yma ydi bod y Lib Dems yn digwydd bod yn gryf yn etholiadau San Steffan yn un o'r 40 etholaeth Gymreig - Canol Caerdydd.

Ymddengys nad ydi'r Lib Dems yn deall mai etholiad o dan ddull De Hoet tros Gymru gyfan sydd yn cael ei hymladd, yn hytrach nag etholiad First Past The Post yng Nghanol Caerdydd. Maent yn llafurio o dan y camargraff bod canol Caerdydd gyda phedwar aelod Ewropiaidd.

Naill ai hynny, neu eu bod yn dweud celwydd noeth wrth etholwyr Canol Caerdydd.

Rhag bod unrhyw un mor ddi niwed a chredu celwydd / nonsens y Lib Dems - dyma oedd canlyniadau'r etholiadau Ewropiaidd yn 2004:

Llafur 297,810
Toriaid 177,771
Plaid Cymru 159,888
UKIP 96,677
Lib Dems 96,116
Gwyrddion 32,761
BNP 27,135
Respect 5,427
Eraill 24,101
Cyfanswm 917,686

2 comments:

Crefishgyn said...

Celwyddgwn uffernol!

Plaid Gwersyllt said...

Mae'r Lib Dems yn Cambourne wedi rhoi tafenni allan yn disgrifio ei gwrthwynebydd Mebyon Kernow yn 'greasy haired twat'! Aeth hi'n futrach na hynny?