Friday, June 05, 2009

Etholiad Ewrop rhan 4

Pwt neu ddau cyn mynd am y gwely.

Mae'r gyfradd pleidleisio yn Llanelli tua 30%.

Mae rhai pleidleisiau eisoes wedi eu gweld. Mae awdurdodau etholiadol yn gwirio bod y nifer o bleidleisiau sydd mewn bocs yn unol a faint sydd wedi eu bwrw. Yn aml bydd y rhain yn cael eu cyfri a'u pennau i lawr, felly mae'n anodd eu gweld. Mae'n haws gweld (a felly cyfri) y pleidleisiau sy'n agos at ymyl y papur - UKIP, Llafur, BNP er enghraifft. Mae'n fwy anodd cyfri rhai sy'n agos at y canol - Plaid Cymru neu'r Lib Dems. Felly mae'r hyn 'dwi am ei ddatgelu yn anwyddonol a dweud y lleiaf - hefyd 'dwi'n gorfod bod yn ofalus - mae'n dir amheus o safbwynt cyfreithiol i ddatgelu canlyniad cyn bod y swyddog etholiadol yn gwneud hynny.

Beth bynnag - mewn un sedd sydd ym meddiant Llafur ar lefel San Steffan ond Plaid Cymru ar lefel Cynulliad mae Plaid ar y blaen gydag UKIP yn ail a Llafur yn drydydd. Mewn sedd arall sydd ym meddiant Plaid ar lefel Cynulliad a San Steffan, ond gyda Llafur yn ail yn y ddau achos, mae Plaid ar blaen yn hawdd iawn gydag UKIP ac nid Llafur yn ail. Mae'r Lib Dems yn isel iawn - ond maent yn agos at ganol y papur - felly mae tan gyfrifo o'u safbwynt nhw. Mae Plaid hefyd yn agos at ganol y papur. 'Dydi'r Toriaid ddim yn ymddangos i bolio'n gryf yn y naill achos na'r llall.

Mae'r nifer o bleidleisiau sydd wedi eu gweld yn y ddau achos yn isel (cwpl o ganoedd), felly ni ddylid rhoi gormod o bwyslais ar yr hyn yr ydwyf newydd ei ddweud - ond petai'n arwyddocaol, byddai'n edrych yn dda i UKIP am y pedwerydd sedd

1 comment:

Plaid Whitegate said...

O be weles i yn Wrecsam heno, rwyt ti'n eitha agos ati o ran UKIP.