Friday, October 14, 2016

Ymadawiad Dafydd Elis-Thomas a'r Blaid

Mae'n debyg y byddaf yn dod yn ol at hon tros y dyddiau nesaf - ond cyn hynny pwt bach ynglyn a Phlaid Cymru Meirion Dwyfor.  

Mae'r Blaid yn yr etholaeth (ac yn etholaethau blaenorol Meirionnydd a Meirionnydd Nant Conwy) wedi bod yn hynod o gefnogol i Dafydd am ddegawdau.  Gweithiodd nifer fawr o Bleidwyr i'w ethol yn ol yn y saith degau pan roedd ethol unrhyw Bleidiwr yn unman yn joban a hanner, mae'r Blaid yn lleol wedi sefyll yn ei gornel yn ystod y dyddiau da - ac maent wedi bod yn gefn iddo trwy pob dim - hyd yn oed pan aeth ati i wenwyno ei berthynas efo'r Blaid yn ehangach.

Maent wedi bod yn ffyddlon, yn gefnogol ac yn driw trwy'r llwyddiannau a phan nad oedd pethau cystal.  Maen nhw wedi bod yn ffrindiau da - rhy dda efallai - iddo.  Roeddynt yn haeddu gwell o lawer na'r hyn gawsant heno.  

Pob cydymdeimlad bois, daw eto haul ar fryn.

3 comments:

Simon said...

erstalwm iawn haeddu gwelll

Anonymous said...

erstalwm iawn haeddu gwelll

Anonymous said...

Clywch, clywch Cai. Geiriau synhwyrol fel yr arfer.