Friday, October 07, 2016

Gwir ffigyrau diweithdra

Yn dilyn blogiad ddoe ynglyn a chelwydd Llafur Arfon ynglyn a chyfraddau 'record' diweithdra Arfon, wele tabl bach i ddangos y gwir sefyllfa.  

Does dim angen llawer o eglurhad - ond byddwn serch hynny yn nodi bod diweithdra yn yr etholaeth yn is nag yw wedi bod ers bron i ddeg mlynedd - a bod y ffigyrau ar eu huchaf mewn etholaethau Llafur - nid bod hynny'n gyfrifoldeb uniongyrchol yr aelodau seneddol wrth gwrs.  


No comments: